sâmbătă, 25 martie 2017

ACATISTUL BUNEI VESTIRI , AL MAICII LUI DUMNEZEU !


                                  La 25 Martie 2017, 
               ACATISTUL  BUNEI  VESTIRI 
                   AL  MAICII  DOMNULUI !


Buna Vestire

  (25 MARTIE)

Image result for BUNA VESTIRE IMAGINI
                       Rugaciunile incepatoare:

     In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
     Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

     Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
     Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

     Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau.

      Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
      Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

      Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

      Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Apoi se zic Condacele si Icoasele:
Condacul 1
  Apărătoare Doamnă, pentru biruintă multumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem tie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca una ce ai stăpânire nebiruită, slobozeste-ne din toate nevoile, ca să-ti cântăm tie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Icosul 1
   Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Si împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a inspăimântat si i-a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea:
Bucură-te, cea prin care răsare bucuria;
Bucură-te, cea prin care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, mântuirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înăltime, întru care cu anevoie se suie gândurile omenesti;
Bucură-te, adancime, care nu te poti vedea lesne nici cu ochii ingeresti;
Bucură-te, că esti scaun Împăratului;
Bucură-te, că porti pe Cel ce poartă toate ;
Bucură-te, steaua care arăti Soarele;
Bucură-te, pântecele dumnezeiestii întrupări;
Bucură-te, cea prin care se înnoieste făptura;
Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 2
  Stiindu-se pe sine Sfânta întru curătie, zis-a lui Gavriil cu îndrăznire: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată a fi primit sufletului meu; că nasterea cu zămislire fără sământă, cum îmi spui? Cântând: Aliluia!
Icosul 2
   Întelegerea cea neînteleasă căutând Fecioară să o înteleagă, a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat, cum este cu putintă să se nască fiu, spune-mi? Iar el a zis către ea, cu frică, grăind asa:
Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus;
Bucură-te, încredintarea celor ce au trebuintă de tăcere;
Bucură-te, începatura minunilor lui Hristos;
Bucură-te, capul poruncilor Lui;
Bucură-te, scara cerească, pe care S-a pogorât Dumnezeu;
Bucură-te, pod, care treci la cer pe cei de pe pământ;
Bucură-te, minune, mult slăvită de îngeri;
Bucură-te, Ceea ce le esti diavolilor rană de mult plâns;
Bucură-te, Ceea ce ai născut lumina cea neapusă;
Bucură-te, Ceea ce n-ai învătat pe nimeni în ce chip s-a petrecut;
Bucură-te, Ceea ce întreci mintea înteleptilor;
Bucură-te, Ceea ce luminezi gândul credinciosilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 3
  Puterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre zămislire, pe Cea care nu stia de nuntă; si pântecele ei cel cu bună roadă, ca pe o tarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire, când vor cânta asa: Aliluia!
Icosul 3
  Având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndată cunoscându-i închinarea, s-a bucurat si cu săltări în pântece, ca si cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-te, vita mlăditei celei nevestejite;
Bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte;
Bucură-te, Ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de oameni;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Săditorul vietii noastre;
Bucură-te, brazdă care ai dospit înmultirea milelor;
Bucură-te, masă care porti îndestularea milostivirilor;
Bucură-te, Ceea ce înfloresti ca raiul desfătării;
Bucură-te, Ceea ce gătesti adăpostirea sufletelor;
Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bineprimită;
Bucură-te, curătia a toată lumea;
Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori;
Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 4
  Vifor de gânduri necredincioase având întru sine înteleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că esti furată de nuntă, tu, Cea care esti fără prihană; iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia!
Icosul 4
  Auzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos, si alergând spre Acesta ca spre un păstor, văzutu-L-au ca pe un miel fără prihană hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o, au zis:
Bucură-te, Maica Mielului si a Păstorului;
Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, chinuirea vrăjmasilor celor nevăzuti;
Bucură-te, deschizătoarea usilor raiului;
Bucură-te, ca cele ceresti împreună se bucură cu cele pământesti;
Bucură-te, că cele pământesti împreună dăntuiesc cu cele ceresti;
Bucură-te, gura apostolilor cea netăcută;
Bucură-te, nebiruita îndrăznire a purtătorilor de chinuri;
Bucură-te, temeiul cel tare al credintei;
Bucură-te, cunostiinta cea luminoasă a darului;
Bucură-te, prin care s-a golit iadul;
Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară;
Condacul 5
  Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o înteleptii, mers-au pe urma luminii ei; si tinând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele Împărat; si ajungând pe cel neajuns, s-au bucurat strigându-i: Aliluia!
Icosul 5
  Văzut-au pruncii haldeilor în bratele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mana; si cunoscându-L a le fi Stăpân, desi luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-L sluji si a-I cânta celei binecuvântate:
Bucură-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucură-te, raza zilei celei de taină;
Bucură-te, Ceea ce ai stins cuptorul întelepciunii;
Bucură-te, Ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii;
Bucură-te, Ceea ce l-ai zvarlit din putere pe călăul cel fără de omenie;
Bucură-te, Ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni;
Bucură-te, Ceea ce ne-ai mântuit din slujba paganeasca;
Bucură-te, Ceea ce ne curătesti de lucrurile cele necurate;
Bucură-te, Ceea ce ai stins închinarea la foc;
Bucură-te, Ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor;
Bucură-te, îndreptarea întelepciunii celor credinciosi;
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 6
  Mărturisitori si purtători de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon, împlinindu-si proorocia; si tuturor mărturisindu-Te pe Tine, Hristoase, lăsatu-l-au pe Irod ca pe un mincinos, că nu stia să cânte: Aliluia!
Icosul 6
  Strălucind în Egipt Tu, Lumina adevărului, gonit-ai întunericul minciunii. Că idolii lui nerăbdând tăria Ta, Mântuitorule, au căzut; iar cei de ei au scăpat, îi cântau Născătorei de Dumnezeu:
Bucură-te, îndreptarea oamenilor;
Bucură,te căderea demonilor;
Bucură-te, Ceea ce ai zdrobit stăpânirea înselăciunii;
Bucură-te, Ceea ce ai vădit înselăciunea idolească;
Bucură-te, mare care ai înecat pe netrupescul faraon;
Bucură-te, piatra care ai adăpat însetatii de viată;
Bucură-te, stâlp de foc care călăuzesti pe cei dintru întuneric;
Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul;
Bucură-te, hrană si cupă cu mană;
Bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte;
Bucură-te, pământul făgăduintei;
Bucură-te, izvorâtoare de miere si lapte;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 7
  Vrând Simeon să se mute din veacul acesta înselător, Te-ai dat lui ca un prunc; dar te-ai făcut lui cunoscut si ca Dumnezeu desăvârsit. Pentru aceea, s-a mirat de întelepciunea Ta cea nespusă, cântând: Aliluia!
Icosul 7
  Arătat-a făptură nouă, arătându-Se Făcătorul nouă, celor ce suntem făcuti de Dânsul, răsărind din pântecele cel fără de prihana si păzindu-l întreg precum a fost; ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind:
Bucură-te, floarea nestricăciunii;
Bucură-te, cununa înfrânării;
Bucură-te, Ceea ce ai luminat chipul învierii;
Bucură-te, Ceea ce ai arătat viata îngerească;
Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credinciosii;
Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care multi se adumbresc;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Îndreptătorul celor rătăciti;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul celor robiti;
Bucură-te, îmblânzirea Judecătorului celui drept;
Bucură-te, iertarea multor gresiti;
Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală;
Bucură-te, dragostea care biruieste toată dorirea;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 8
  Văzând nastere străină, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer; că pentru acesta Dumnezeu Cel Prea Înalt pe pământ S-a arătat om plecat, vrând să tragă întru înăltime pe cei ce-i cântă: Aliluia!
Icosul 8
  Cu totul a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că dumnezeiască pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, si nastere din Fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea:
Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput;
Bucură-te, usa tainei celei de cinste;
Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredinciosi;
Bucură-te, lauda cea fără de îndoire a celor credinciosi;
Bucură-te, purtătoarea Cea preasfântă a Celui ce este pe heruvimi;
Bucură-te, sălasul cel preamărit al Celui ce este pe serafimi;
Bucură-te, Ceea ce ai unit lucruri potrivnice întru una;
Bucură-te, Ceea ce ai unit fecioria si nasterea;
Bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii;
Bucură-te, prin care s-a deschis raiul;
Bucură-te, cheia împărătiei lui Hristos;
Bucură-te, nădejdea bunătătilor celor vesnice;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 9
  Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale; că pe cel neapropiat, ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi si auzind de la toti asa: Aliluia!
Icosul 9
   Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem, Născătoare de Dumnezeu, că-ti stau înainte ca niste pesti fără de glas; că nu se pricep să spună în ce chip si fecioară ai rămas si ai putut naste. Iar noi, de o taină ca aceasta minunându-ne, cu credintă cântăm:
Bucură-te, sălasul întelepciunii lui Dumnezeu;
Bucură-te, comoara rânduielii Lui;
Bucură-te, Ceea ce pe filozofi îi arăti neîntelepti;
Bucură-te, Ceea ce ai vădit pe cei mesteri la cuvânt a fi necuvântători;
Bucură-te, că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliti;
Bucură-te, că s-au vestejit făcătorii de basme;
Bucură-te, Ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor;
Bucură-te, Ceea ce ai umplut mrejele pescarilor;
Bucură-te, Ceea ce ne-ai ridicat dintru adâncul necunostintei;
Bucură-te, Ceea ce pe multi i-ai luminat la minte;
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieti;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 10
  Vrând Împodobitorul tuturor să mântuiască lumea, la ea a venit precum i se făgăduise, si Păstor fiind ca un Dumnezeu, pentru noi S-a arătat om ca noi. Căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!
Icosul 10
  Zid esti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, si tuturor celor ce aleargă la tine: că Făcătorul cerului si al pământului te-a gătit pe tine, curată, sălăsluindu-Se în pântecele tău si învătându-i pe toti să cânte tie:
Bucură-te, turnul fecioriei,
Bucură-te, usa mântuirii;
Bucură-te, începătoarea prefacerii celei pline de-nteles;
Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că tu ai înnoit pe cei zămisliti întru rusine;
Bucură-te, că tu ai învătat pe cei lipsiti de minte;
Bucură-te, Ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor;
Bucură-te, Ceea ce ai născut pe semănătorul curătiei;
Bucură-te, cămara nuntii celei fără de sământă;
Bucură-te, Ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credinciosi;
Bucură-te, Ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc;
Bucură-te, cămara cea împodobită a sufletelor sfintilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 11
  Împărate Sfinte, de Ti-am aduce cântări si psalmi la număr întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruieste toată cântarea care va să tindă spre multimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor ce-Ti cântă: Aliluia!
Icosul 11
  Făclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară; că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toti îi îndreptează spre cunostinta cea dumnezeiască ce luminează mintea cu raza ei si se cinsteste cu chemarea aceasta:
Bucură-te, raza soarelui celui întelegător;
Bucură-te, raza luminii celei neapuse,
Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucură-te, Ceea ce pe vrăjmasi îi îngrozesti ca un tunet;
Bucură-te, că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină;
Bucură-te, că ai izvorât râul care curge cu ape multe;
Bucură-te, Ceea ce ne-ai arătat chipul cristelnitei;
Bucură-te, Ceea ce curătesti urmele păcatului;
Bucură-te, baia care speli constiinta;
Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei;
Bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos;
Bucură-te, viata veseliei celei de taină,
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Condacul 12
  Vrând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegătorul tuturor datoriilor omenesti venit-a singur la cei ce se îndepărtaseră de harul Lui si, rupând zapisul, aude de la toti asa: Aliluia!
Icosul 12
  Cântând nasterea ta, te lăudăm toti ca pe o Biserică însufletită, Născătoare de Dumnezeu, că locuind în pântecele tău Domnul, care tine toate cu mâna, a sfintit, a slăvit si a învătat pe toti să-ti cânte:
Bucură-te, locasul lui Dumnezeu-Cuvântul;
Bucură-te, sfântă care esti mai mare decât sfintii;
Bucură-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucură-te, comoara vietii cea nedesertată;
Bucură-te, coroana cea scumpă a împăratilor celor credinciosi;
Bucură-te, lauda cea de cinste a preotilor celor cuviosi;
Bucură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit;
Bucură-te, zidul împărătiei cel nebiruit;
Bucură-te, prin care se ridică biruintele;
Bucură-te, prin care se surpă vrăjmasii;
Bucură-te, tămăduirea trupului meu;
Bucură-te, mântuirea sufletului meu;
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!
Condacul 13
  O, Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toti sfintii, primind acest dar de acum, mântuieste de toată ispita si scoate din chinul ce va să fie pe toti cei ce-ti cântă: Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori)
Apoi se zice iarasi Icosul 1 (Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică Născătoarei,...) si Condacul 1 (Pe cea mai aleasa din toate neamurile, pe Sfanta Prunca ...).
Apoi se zice aceasta rugaciune:

RUGACIUNEA CATRE PREASFÂNTA NASCATOARE DE DUMNEZEU
    O, Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara Stapana, Ceea ce esti mai inalta si mai presus decat ingerii si arhanghelii si mai cinstita decat toata faptura; mirarea cea mare a ingerilor, propovaduirea proorocilor, podoaba cea aleasa a arhanghelilor, intarirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamarita a apostolilor, povatuitoarea cea tare a calugarilor, infranarea cea tare a postitorilor, curatirea si marirea fecioarelor, veselia cea lina a maicilor, intelepciunea  si invatatura pruncilor, carmuitoarea saracilor si a vaduvelor, imbracaminte celor goi, sanatate celor bolnavi, izbavire celor robiti, liniste celor de pe mare, liman bun celor inviforati, povatuitoare neostenita celor rataciti, mergere usoara celor calatori, odihna buna celor osteniti, acoperamant si scapare celor asupriti, nedejde celor fara de nadejde, ajutatoare celor lipsiti, celor saraci bogatie neimputinata, celor intristati de-a pururi mangaiere, celor pe care nu-i iubeste nimeni, iubire cu smerenie, celor pacatosi mantuire catre Dumnezeu, tuturor crestinilor ingradire tare, ajutatoare nebiruita si folositoare.
    Prin tine Cel nevazut S-a facut vazut, pentru care aducem rugaciune tie, noi robii tai, Doamna noastra. O, preamilostiva Imparateasa luminii celei intelegatoare si preamarita, care ai nascut pe Imparatul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce da viata tuturor, Ceea ce esti marita de cele ceresti, minte ingereasca, stea cu totul luminoasa si mai sfanta decat toti sfintii; Imparateasa imparatilor, Stapana tuturor fapturilor, Fecioara incuviintata de Dumnezeu, Mireasa nestricata, palat al Preasfantului Duh, scaun de foc al nevazutului imparat, chivot ceresc purtator al Cuvantului lui Dumnezeu, caruta cea in chipul focului; odihna Dumnezeului celui viu, zamislirea negraita a trupului lui Hristos, cuibul Vulturului ceresc, turtureaua cea cu buna glasuire, porumbita cea preabuna, lina si fara de rautate; Maica iubitoare de fii, adancul milelor, picatura care risipeste mania lui Dumnezeu, adancimea cea nemasurata, taina cea  negraita, minunea cea nestiuta, minune nespusa; Biserica nefacuta de mana omeneasca a insusi Imparatului tuturor veacurilor; tamaia cea cu bun miros, vesmant cinstit, porfira de Dumnezeu tesuta, rai sufletesc, odrasla pomului celui de viata purtator, floarea cea preafrumoasa, care ai inflorit noua veselia cereasca, strugurele mantuirii noastre, paharul Imparatului ceresc, intru care s-a dres de la Duhul Sfant vinul harului celui neimputinat; solitoarea legii, incepatura credintei celei adevarate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ereticilor, sabia maniei lui Dumnezeu impotriva tuturor celor nelegiuiti, ingrozire diavolilor, biruinta in razboaie, pazitoare adevarata tuturor crestinilor si lumii incredintata mantuire. O, intru tot milostiva Doamna Fecioara, Stapana Nascatoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugam tie si arata mila ta poporului dreptcredincios; roaga pe Fiul tau sa ne izbaveasca de tot raul. Si pazeste locasul acesta si toate orasele si satele si partile crestinesti si tot poporul cel binecredincios, care scapa si cheama numele tau cel sfant de toate napastiile, de boala, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastra si de razboiul cel dintre noi, de toate durerile si de toata imbulzeala. Ca sa nu fie imputinati robii tai nici cu rani, nici cu ingrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta manie a lui Dumnezeu; ci ii pazeste si ii mantuieste cu mila ta, Doamna, Ceea ce te rogi pentru noi si pentru buna intocmire a vazduhului, spre vremi aducatoare de roadele cele de folos, pe care noua le daruiesti. Usureaza, ridica si miluieste, Stapana preamilostiva, Nascatoare de Dumnezeu prealaudata, de toate nevoile pe cei ce sunt in primejdii. Adu-ti aminte de robii tai si nu trece cu vederea lacrimile si suspinarea lor; ci ne innoieste pe noi cu bunatatea ta, ca sa ne mangaiem cu multumire, aflandu-te pe tine ajutatoare.
  Milostiveste-te, Doamna preacurata, spre ajutorul poporului celui binecredincios. Nadejdea noastra, aduna pe cele risipite: pe cei rataciti pe cale povatuieste-i, pe cei cazuti de la dreapta credinta iarasi la credinta intoarce-i, pe cei batrani sprijineste-i, pe cei tineri ii invata, pe prunci hraneste-i si preamareste pe cei ce te preamaresc; dar mai ales pazeste Sfanta Biserica a Fiului tau si o fereste intru lungime de zile. O, milostiva si preaindurata Imparateasa a cerului si a pamantului, Nascatoare de Dumnezeu, pururi Fecioara, miluieste cu mijlocirea ta poporul cel dreptcredincios si toata dreptcredincioasa crestinatate. Pazeste-o sub acoperamantul milei tale, apar-o pe ea cu cinstitul tau acoperamant si roaga pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai intrupat, sa ne incinga pe noi cu putere de sus, ca sa ne putem apara impotriva vrajmasilor nostri vazuti si nevazuti, ce se ostesc asupra noastra. Miluieste si mantuieste cu rugaciunile tale, Maica, pe Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, pe (Inalt) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N) si pe toti ortodoxii arhierei, parinti arhimandriti, preoti si diaconi si pe tot clerul bisericesc si pe tot poporul dreptcredincios care se inchina icoanei tale. Cauta spre noi toti cu folosinta ta cea preamilostiva, ridica-ne pe noi din adancul pacatelor si ne lumineaza ochii inimii spre cautarea mantuirii. Milostiva fii noua aici, iar la infricosatorul judet, pe Fiul tau pentru noi roaga-L. Pe cei ce s-au mutat intru buna credinta din aceasta viata in cea vesnica, impreuna cu ingerii, cu arhanghelii si cu toti sfintii, impartaseste-i ca sa stea de-a dreapta Fiului tau si Dumnezeu; si cu rugaciunea ta invredniceste pe toti ortodocsii crestini sa vietuiasca cu Hristos si cu bucurie in locasurile ingeresti sa se desfateze. Ca tu esti, Doamna, marirea celor ceresti si ajutatoarea pamantenilor; tu esti nadejdea si folositoarea tuturor celor ce alearga la tine si cer ajutorul tau cel sfant; tu esti rugatoarea cea fierbinte catre Fiul tau si Dumnezeul nostru, ca rugaciunile Maicii mult pot spre imblanzirea Stapanului. Si cu a ta mijlocire indraznim sa ne apropiem de sfantul altar, de harul preasfintelor si de viata facatoarelor Taine, desi suntem nevrednici.
   Pentru aceea, si pe icoana vazand chipul tau cel intru tot cinstit si pe Cel atottiitor cu mana tinand, ne bucuram noi pacatosii si cu umilinta cazand, pe acesta cu dragoste si cu frica il sarutam, asteptand, Doamna, prin sfintele si de Dumnezeu primitele tale rugaciuni , sa ajungem la cele ceresti ale vietii celei fara de sfarsit si sa stam fara de rusine in ziua judecatii de-a dreapta Fiului tau si Dumnezeului nostru, slavindu-L pe El impreuna cu Cel fara de inceput al Lui Parinte si cu Preasfantul si bunul si de viata facatorul Lui Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. 
                                         Cu dragoste, Maria.
P.S.
Din inimă si din suflet,aduc multumiri  tuturor celor care au pus si pun cărămidă sau mai multe,la ZIDIREA CUVANTULUI 
LUI DUMNEZEU!
Vă asigur pe toti dragilor,că mă rog pentru 
fiecare in parte,iar DARUL vostru ,vă va fi 
dat înapoi de Dumnezeu si de Măicuta 
Domnului,înzecit si poate chiar însutit. 

Ajutorul tău pentru zidirea Cuvântului 
Lui Dumnezeu,este de nepretuit!

DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE  ADEVARULUI DUHULUI SFANT! https://plus.google.com/.../SC4N4eBme14

7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru tot anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT,


UN ALT CUTREMUR DE 11,1 !!! ???

                                     25 MARTIE 2017,ora 6,30 dimineata !

                                              Dragii mei, 

După ce mi s-a grait de Cutremurul din articolul anterior, si mi s-a arătat propria-mi bucatarie in care se clatina un scaun, acealasi glas,la doar cateva secunde ,continuă si -mi graieste asa:

                       "Un alt Cutremur !
                       Un alt Cutremur de 11,1....!"                                            

                                          Image result for SEISMOGRAF..

Clipă în care dragilor, gandul meu a zburat la cele scrise cu doar cateva zile in urmă.
Si anume:


UN VÂRTEJ CA UN TSUNAMI ! PERICULOS ! FOARTE PERICULOS ...

https://plus.google.com/.../posts/R8bB11FDk4w

Translate this page
7 days ago - UN VÂRTEJ CA UN TSUNAMI ! PERICULOS ! FOARTE PERICULOS ! UN VÂRTEJ CA UN TSUNAMI ! PERICULOS ! FOARTE PERICULOS !

VOR MURI PESTE DOUĂ MILIOANE DE OAMENI ŞI COPII

mariaghiorghiu.blogspot.com/.../vor-muri-peste-doua-milioane-de-...

Translate this page
Mar 17, 2017 - Peste două milioane de oameni si copiivor muri !" Dragii mei, cu adevărat asteptam ca toate tristetile si suferintele noastre, sa ni le ia IISUS ...

INUNDATII GRAVE ! PÂNĂ LA 149 LITRI PE METRUL PĂTRAT


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../inundatii-grave-pana-la-149-litri-...

Translate this page
INUNDATII GRAVE ! PÂNĂ LA 149 LITRI PE METRUL PĂTRAT ! 22 Martie 2017,ora 4,56 zori de zi ! Dragii mei, În aceasta dimineată în zori de zi,ma trezeste un ...

Prieteni dragi, eu cel putin nu am auzit sa se fi produs vreodata pe undeva, un astfel de CUTREMUR de o asemenea mare magnitudine.
Daca DOAMNE  fereste, acesta se va produce pe undeva,

 atunci, ceea ce am scris despre Tsunami,despre 

Inundatii grave, despre moartea a peste 2 milioane de 

oameni si copii, vor avea loc, ca o consecinta a 

producerii unui asemenea Cutremur apocaliptic.

Sau e posibil dragilor,sa cada si un ASTEROID pe 

Pămant. 

Iata:


UN ASTEROID VA CĂDEA PE PĂMÂNT ! UN ASTEROID VA CĂDEA ...

https://plus.google.com/.../posts/itvWPuWt2Ub

Translate this page
Jul 19, 2016 - UN ASTEROID VA CĂDEA PE PĂMÂNT ! UN ASTEROID VA CĂDEA PE PĂMÂNT !

UN ASTEROID VA CĂDEA CU SIGURANTA, PE PLANETA PĂMÂNT ...

https://plus.google.com/.../posts/b5zpEkcAJyc

Translate this page
Mar 30, 2016 - UN ASTEROID VA CĂDEA CU SIGURANTA, PE PLANETA PĂMÂNT ! UN ASTEROID SE APROPIE DE PLANETA PĂMÂNT ! ASTEROIDUL VA CĂDEA ÎNTR-O ...

Iata dragilor, unde si cand s-au produs cele mai mari 

Cutremure in ultmii 100 de ani :

TOP 10 Cele mai puternice cutremure din ultimul secol - de Barbati

debarbati.ro/.../top-10-cele-mai-puternice-cutremure-din-ultimul-se...

Translate this page
... precedat de numeroase seisme cu magnitudine similară sau mai mare în secolul al XX-lea, ... 22 mai 1960: CHILE - un cutremur cu magnitudinea de 9,5 a fost urmat de un ... 26 decembrie 2004: ASIA - un cutremur de 9,1 în largul insulei Sumatra provoacă un tsunami care ... Acesta este cel maitanar miliardar din lume!


1960 CHILE. 9,5 GRADE. PAGUBE DE MILIARDE DE DOLARI. Cel mai mare cutremur înregistrat în ultima sută de ani
Cel mai puternic cutremur din istorie a cauzat alunecări de terenuri, tsunami-uri, inundaţii şi erupţii vulcanice. Suma daunelor, ajustată la valoarea inflaţiei de acum, au fost de 5,8 miliarde de dolari. Valuri de 24 de metri au izbit Chile, Japonia, Hawaii, Noua Zeelandă, Filipinele, Alaska şi Australia.
Astăzi, Chile a învățat bine lecția și și-a făcut conștiincios temele după ce a fost lovită în 1960 de cel mai puternic cutremur înregistrat de debutul măsurării magnitudinii cutremurelor. Are norme stricte în privința construcțiilor, o capacitate robustă de răspuns la dezastre și cu o istorie îndelungată de gestionare a catastrofelor seismice.

Cel mai puternic cutremur din istorie a avut o magnitudine 9.5. Mii de oameni au murit în seism

Publicat: Sâmbătă, 24 Septembrie 2016 12:47 // Actualizat: Sâmbătă, 24 Septembrie 2016 12:47 // Sursa: romaniatv.net
Cel mai mare seism din istorie a fost înregistrat în Chile și a avut o magnitudine de 9,5 grade pe scara Richter. Seismul, care a avut loc în Valdivia, la 22 mai 1960, a stârnit valuri de tsunami înalte de 25 de metri.
Nici până în ziua de azi nu se cunoaște câți oameni au murit în tragedie, dar estimările variază între 2.200 și 5.700 de morți.
“Chile se află într-o zonă de subducție, unde se întâlnesc două plăci tectonice masive. În zona Oceanului Pacific se află placa tectonică Nazca, care se subduce sub placa tectonică a Americii de Sud. Această subducție a dus la formarea munților din Chile de-a lungul istoriei geologice. Acesta este mecanismul care a declanșat și cel mai mare cutremur înregistrat în istorie”, a explicat un specialist geolog, pentru antena3.ro.
“Un alt element notabil al acestui seism este că a durat 10 minute și a avut loc la o adâncime de 33 de kilometri, o adâncime considerată mică la nivel general. Seismele de suprafață, care au loc la adâncime mică, tind să aibă efecte mai puternice”, a explicat specialistul, pentru antena3.ro.
Efectele s-au făcut simțite până în Japonia și Filipine, unde au fost înregistrate valuri cu înălțime de până la 10 metri.

Cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani

- Cel mai puternic cutremur, cu magnitudinea de 9,5, s-a produs în mai 1960 în Chile, provocând 1.655 de morţi.
- Un cutremur cu magnitudinea de 9,2 a avut loc în martie 1964 în Alaska, Statele Unite, provocând 125 de victime.
- Un cutremur cu magnitudinea de 9,1 în largul insulei indoneziene Sumatra, produs în decembrie 2004 şi urmat de un tsunami, provoacă 230.000 de morţi.
- Un seism cu magnitudinea 9,0 are loc în largul coastei de est a Japoniei în martie 2011, fiind urmat de tsunami. Seismul provoacă moartea a 15.800 de persoane.
- Un cutremur cu magnitudinea 9,0 a avut loc în Kamceatka, Rusia, în noiembrie 1952, fără a provoca victime.
- Un cutremur cu magnitudinea de 8,8 a avut loc în Chile în februarie 2010, provocând moartea a 524 de persoane.
- Un seism cu magnitudinea de 8,8 produs în ianuarie 1906 în Columbia şi Ecuador provoacă 1.000 de victime.
- Un alt seism, cu magnitudinea de 8,7 are loc în aprilie 2012 în largul insulei Sumatra, dar nu există victime.
- Un cutremur cu magnitudinea de 8,7 are loc în Alaska, SUA; în februarie 1965 dar nu se înregistrează victime.
- Cutremur cu magnitudinea de 8,6 în largul insulei Sumatra în martie 2005, soldat cu 1.313 morţi.
- Cutremur cu magnitudineade de 8,6 în martie 1957 în Alaska, SUA, nu provoacă victime.
- Un cutremur cu magnitudinea de 8,6 are loc în august 1950 în Assam, India, şi provoacă moartea a 1.526 de persoane.
- Un seism cu magnitudinea de 8,2 se produce în largul Chile în aprilie 2014 şi provoacă şase morţi.
- Un cutremur cu magnitudinea 8 are loc în largul Insulelor Solomon, în februarie 2013, soldându-se cu cinci victime.
- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 are loc la 25 aprilie 2015 în Nepal, provocând peste 8.000 de morţi.
- Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 are loc în septembrie 2013 în Pakistan şi provoacă 350 de morţi.
- Un seism cu magnitudinea de 7,3 are loc în Kobe, Japonia, în ianuarie 1995, şi provoacă moartea a 6.400 de persoane.
- Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 are loc în Nepal pe 12 mai 2015, la doar două săptămâni după cel cu magnitudinea de 7,8
- Cutremur cu magnitudinea 7 în Haiti, în ianuarie 2010, soldat cu cel puţin 230.000 de morţi.


                                      Fratilor!

Să ne intoarcem la BUNUL DUMNEZEU si la MĂICUTA DOMNULUI,trup si suflet,inima si cuget, sa implinim PORUNCILE SALE cu dragoste si din dragoste, si nicidecum din frică, să dăruim dragoste si bucurie si celor mai aprigi dusmani, si va asigur dragii mei, că nimeni nu va păti nimic, si nici nu va trăi cu frica-n sân,din pricina vremurilor tulburi pe care le traim.
Sa daruim inima noastra ,sufletul nostru, cugetul nostru,PREA SFINTEI  TREIMI si MAICII DOMNULUI, si fara nicio indoiala,ne vom bucura de ocrotire divina, si vom dobândi IMPARATIA LUI DUMNEZEU.

                                        Cu dragoste,Maria.


P.S.

Din inimă si din suflet,aduc multumiri  tuturor celor care au pus si pun cărămidă sau mai multe,la ZIDIREA CUVANTULUI 
LUI DUMNEZEU!

Vă asigur pe toti dragilor,că mă rog pentru 
fiecare in parte,iar DARUL vostru ,vă va fi 
dat înapoi de Dumnezeu si de Măicuta 
Domnului,înzecit si poate chiar însutit. 

Ajutorul tău pentru zidirea Cuvântului 
Lui Dumnezeu,este de nepretuit!

DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE  ADEVARULUI DUHULUI SFANT! 


https://plus.google.com/.../SC4N4eBme14

7 days ago - DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME, ALE ADEVARULUI DUHULUI SFÂNT ! DONATII PENTRU URMATOARELE DOUA VOLUME ,ALE ...


https://plus.google.com/.../CCD4pSVdgtb


Dec 7, 2016 - CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANTVA COSTA DOAR 28 LEI,  PENTRU LUNA DECEMBRIE 2016  si pentru tot anul 2017 !! CARTEA ADEVARUL DUHULUI SFANT,