luni, 25 septembrie 2017

ATAC VIOLENT LA COREEA DE NORD ! EXPLOZIE SUB FORMA UNEI CIUPERCI URIASE !


                                             24 Septembrie 2017,ora 14,34 !

                                              Dragii mei,

În aceasta după amiaza,in timp ce ma odihneam puţin,aud glas care spune ceva de groază.
Glasul spunea aşa :

                   " Atac violent la Coreea de Nord !"

Din păcate dragilor, Evenimentele periculoase pentru intreaga omenire se precipită ,din pricina neîntelegerii a doi şefi de Stat,cărora li se pare ,că au dreptate fiecare in parte.
Chair in timp ce scriam aici pe Blog,vad inspre Apus desi eram cu ochii pe monitor,vad un Cer ca un amurg, iar jos pe Pămant vad cum are loc o Explozie portocalie,sub forma unei ciuperi imense.
Asa:
               ..Related image

Prieteni dragi, trebuie sa ne rugam la Bunul Dumnezeu si la MAICUTA DOMNULUI ca sa lumineze mintile Sefilor de Stat, în cazul de faţă fiind vorba de SUA si Coreea de Nord,pentru ca nu cumva sa se intample o asemenea nenorocire . 
De ne vom intari in Credinta si vom bate la USA LUI DUMNEZEU din Cămara Sufletului nostru,prin Rugaciune graita cu inima si nu numai cu buzele,cu siguranţă Dumnezeu si Măicuta Domnului vor opri aceasta mare (posibila )  nenorocire.
Sa invatam a darui dragoste celor din jurul nostru,dusmanilor nostri,si sa nu raspundem răului cu rău.
Intotdeauna Binele este aducator de viata,de bucurie si de intelegere intre oameni si -ntre popoare.
Faptele bune dragilor, Credinţa si Dragostea faţă de Aproapele nostru, sunt "biletul",care ne va aduce mântuirea Sufletului
                           Cu dragoste,Maria.


duminică, 24 septembrie 2017

UN CUTREMUR INTENS ÎN CARE , VOR MURI ŞI BEBELUŞI !


                               Image result for sfanta treime

                       24 Septembrie 2017,ora 4,24 zori de zi !

                                          Dragi mei,

Astazi dimineata in zori,ma trezeste un glas care plânge cu sughituri, si care spune cu infinita durere asa:

                 " Să nu mai fii lângă mine?!
             Cele atâtea Cutremure.....!"

Clipă în care, mi se arată spre Sud o cladire dărâmata, praf si pulbere era.
Sub dărâmaturi, vad cel puţin doi- trei bebelusi (copilasi micuti) îmbracati la fel.
Oamenii se adunaseră acolo si- aud un glas, al unei fetite care graieste cu durere si cu uimire asa:

                   "Sărăcutii de ei !"

Si eu ,cu lacrimi spun dragii mei: mititeii de ei, sunt ca niste Ingerasi care parca dorm acoperiti de praf  si dărâmături.
Din nefericire dragii mei, vom auzi de un alt CUTREMUR intens in care se vor pierde vieti omenesti.
Moartea acestor Prunci de sub dărâmaturi,(erau deasupra molozului),vor face înconjurul Lumii intregi,atât era de pătrunzătoare sufleteste aceasta imagine.
 Lacrimi siroaie vor curge atunci când, acesti bebelusi vor fi gasiti deasupra molozului cu faţa in sus si cu mânutele întinse lateral,sub un Cer de ziuă.
Am plans si eu la vederea a ceea ce urmeaza a avea loc.
Unde anume(locul )va fi acest CUTREMUR dragilor, eu nu cunosc ,nu mi s-a dezvaluit.
Dar daca vom continua, ca sa scadem in CREDINŢA în DUMNEZEU si MAICA DOMNULUI, daca nu ne vom iubi Aproapele ca pe noi însine (si pe dusmanul nostru,)ne vor astepta numai astfel de Evenimente tragice.
DUMNEZEU PREA BUNUL nu voieste ca sa ne piarda pe noi ,si-atunci ,ne da astfel de DEZASTRE pentru ca noi cei maturi,sa mai ridicam si ochii catre EL ,sa cerem iertare pentru toate câte am gresit, sa multumim pentru toate câte ne daruieste in fieare clipă,si-n mod specia, pentru faptul ca traim;avem VIATA.
Acum ma grabesc dragii mei ca sa ajung la SFANTA BISERICA, la SFANTA si DUMNEZEIASCA LITURGHIE.
Haideti sa mergem împreuna,fiecare acolo unde se afla, si sa-L imploram pe Bunul Dumnezeu si pe Măicuta Domnului,ca sa nu-Şi mai intoarca Faţa Sa de la noi păcătosii,si sa opreasca cu PUTEREA SA toate aceste DEZASTRE; toate aceste CATASTROFE!
                  Image result for maica domnului
Haideti! Putem face aceasta,  din Dragoste infinita pentru PREA SFANTA TREIME, pentru PREA SFANTA NASCATOARE de DUMNEZEU, si pentru tot LUCRUL MÂINILOR LUI DUMNEZEU de care ne bucuram cu totii( toata suflarea), noi astazi.
Asa sa ne ajute MANTUITORUL nostru scump si Prea Iubit,precum si Maicuta Sa Pururea Prea Curata Fecioara MARIA,Cărora Li se cuvine, toata Cinstea,Slava si Închinarea,dar si toata Dragostea noastra,Amin!
                                    Cu dragoste,Maria.

PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA, LA DUMINICA A 18 A ,DUPĂ RUSALII !


PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA, LA DUMINICA A DOUA DUPĂ ...

mariaghiorghiu.blogspot.com/.../predica-parintelui-cleopa-la-dumi...

Translate this page
Jun 18, 2017 - duminică18 iunie 2017 ... Predică la Duminica a II-a după Rusalii .... 15); Dumnezeu ne cheamă de la întuneric la lumină (Fapte 26, 18; I Petru ...


PREDICA PĂRINTELUI CLEOPA, LA DUMINICA A DOUA DUPĂ RUSALII !

                  Minunata ,
Predică la Duminica a II-a după Rusalii
( Despre chemarea lui Dumnezeu )

Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni (Matei 4, 19)
                   cina-cea-de-taina CEI 12 APOSTOLI, MARTIRII ISTORIEI
Iubiţi credincioşi,
Astăzi, cînd Sfînta Evanghelie vorbeşte de chemarea celor dintîi ucenici ai lui Hristos, am socotit de cuviinţă să vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor.
Să ştiţi că chemarea lui Dumnezeu este de multe feluri şi cu multe planuri dumnezeieşti. Uneori Dumnezeu cheamă la sine pe toţi cînd zice: Întoarceţi-vă către Mine şi veţi fi mîntuiţi, voi cei ce locuiţi cele mai îndepărtate meleaguri ale pămîntului. Eu sînt Dumnezeu tare şi nu este altul (Isaia 45, 22). În alt loc zice: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Iarăşi vedem că chemarea lui Dumnezeu este adresată mai ales celor păcătoşi, după cuvîntul care zice: N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă (Marcu 2, 17; Luca 5, 32).
Mijloacele prin care Dumnezeu cheamă pe oameni la mîntuire sînt felurite. Chemarea dumnezeiască cea mai mare şi mai aleasă s-a făcut prin Iisus Hristos, după cum a proorocit Isaia, zicînd: Neamurile care nu Te ştiau pe Tine Te vor chema şi popoarele care nu Te cunoşteau la Tine vor alerga (Isaia 55, 5). Sau cînd zice: Iar Eu, cînd Mă voi înălţa de pe pămînt, îi voi trage pe toţi la Mine (Ioan 12, 32). Zice şi marele Apostol Pavel: Prin Care am luat har şi apostolie, ca să aduc, în numele Său, la ascultarea credinţei, toate neamurile, între care sînteţi chemaţi şi voi ai lui Iisus Hristos (Romani 1, 5-6). Chemarea oamenilor la mîntuire se face prin Duhul Sfînt cu multă răbdare, după mărturia care zice: Şi Tu i-ai îngăduit pe ei ani mulţi şi le-ai deşteptat luarea-aminte prin Duhul Tău şi prin proorocii Tăi, dar ei nu şi-au plecat urechea (Neemia 9, 30).
Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăinţă şi prin prezenţa zidirilor Sale căci zice: Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mîinilor Lui o vesteşte tăria (Psalm 18, 1).
Mulţi oameni înţelepţiţi de Dumnezeu, văzînd frumuseţea şi armonia minunată a zidirilor, au ajuns la cunoaşterea Ziditorului a toate, căci întreaga creaţie mărturiseşte că este opera mîinilor lui. Aceasta o spune şi Sfîntul Apostol Pavel zicînd: Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegîndu-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, aşa ca ei să fie fără cuvînt de apărare (Romani 1, 20). Iar Solomon zice: Căci din mărimea şi frumuseţea făpturilor poţi să cunoşti bine, socotindu-te, pe Cel ce le-a zidit (Înţelepciunea lui Solomon 13, 5).
Este încă o chemare a lui Dumnezeu după alegere, cum spune Sfîntul Pavel: Pe care i-a hotărît mai înainte, pe aceştia i-a şi chemat şi pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceştia i-a şi preaslăvit (Romani 8, 30). Dar să nu înţelegem greşit, că Dumnezeu pe care mai înainte i-a hotărît pe aceştia i-a chemat şi i-a îndreptat. Această chemare după alegere nu o face Dumnezeu fără voia omului. El fiind Atotştiutor şi cunoscător de inimi, cheamă pe aceia care sînt vrednici de chemare, adică pe acei pe care mai înainte îi vede că vor voi să-I urmeze şi să facă poruncile Lui, pentru că Dumnezeu nu mîntuieşte pe om fără de om, fără voinţa lui. Dumnezeu voieşte, ca toţi oamenii să se mîntuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină (I Timotei 2, 4).
Harul lui Dumnezeu nu sileşte pe nimeni. Oamenii au libertatea să-l primească şi să conlucreze cu Harul sau să-l respingă. Cei dintîi se mîntuiesc, ceilalţi nu. Auzi ce zice: Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine (Apocalipsa 3, 20). Aşadar, să înţelegem că deşi oamenii nu se pot mîntui singuri, ci prin Har, totuşi mîntuirea lor atîrnă de libertatea lor, ca să lase să pătrundă Harul lui Dumnezeu întru ei sau nu, şi să se mîntuiască sau nu. Deci, să se ştie clar că Dumnezeu mîntuieşte sau osîndeşte pe oameni, după faptele lor (Psalm 61, 11; Înţelepciunea lui Isus Sirah 35, 22; II Regi 3, 39; Iona 4, 11; Pilde 24, 12; Ieremia 32, 19; Iezechiel 33, 20; Romani 2, 6). Vederea de mai înainte a lui Dumnezeu nu înrîureşte libertatea oamenilor.
Am însemnat aceasta aici pentru a şti că chemarea şi alegerea oamenilor spre mîntuire, nu se face de Dumnezeu fără voia lor, după cum afirmă unii. Marele Apostol Pavel ne spune: Rugaţi-vă să fiţi vrednici de chemarea voastră (II Tesaloniceni 1, 11) Cu alte cuvinte ne spune să nu fim nepăsători faţă de chemarea lui Dumnezeu, ci să unim voia noastră cu voia Lui şi să lucrăm cu frică şi cutremur la mîntuirea noastră, precum ne învaţă acelaşi mare Apostol (Filipeni 2, 12; I Corinteni 15, 10; Matei 5, 17).
Dar la ce cheamă Dumnezeu? La această întrebare vom răspunde cu cuvintele dumnezeieştii Scripturi. Dumnezeu ne cheamă la pocăinţă (Matei 9, 13; Marcu 2, 17; Luca 5, 31-32); Dumnezeu ne cheamă la împăcare cu El (Isaia 27, 5; II Corinteni 5, 20); Dumnezeu ne cheamă la sfinţenie (Romani 1, 7; I Corinteni 1, 2; I Tesaloniceni 4, 7; I Petru 1, 15); Dumnezeu ne cheamă de la întuneric la lumină (Fapte 26, 18; I Petru 2, 9); Dumnezeu ne cheamă din moarte la viaţă (Ioan 5, 24); Dumnezeu ne cheamă la pace (I Corinteni 7, 15; Coloseni 3, 15); Dumnezeu ne cheamă la cuminecarea cu Hristos (I Corinteni 1, 9); Dumnezeu ne cheamă la slava cea veşnică a lui Hristos (Romani 8, 29-30; II Tesaloniceni 2, 14); Dumnezeu ne cheamă la mîntuirea de veci (Evrei 9, 15) Dumnezeu ne cheamă la  Împărăţia şi slava Lui (I Tesaloniceni 2, 12); Dumnezeu ne cheamă la viaţa cea veşnică (I Timotei 6, 12).
Iată, iubiţi credincioşi, la cîte fericiri şi bunătăţi veşnice ne cheamă pe noi Bunul nostru Dumnezeu. Oare cîtă datorie avem noi păcătoşii, a-L iubi şi a-L asculta pentru a dobîndi atîtea nenumărate bunătăţi şi fericiri, la care El ne cheamă din a lui nemărginită milă şi bunătate fără de asemănare!
În cele ce urmează să vedem ce rele îi aşteaptă pe acei care resping chemarea lui Dumnezeu. Cei care resping chemarea lui Dumnezeu se depărtează de harul Lui (Iezechiel 3, 27; 12, 2-5; Matei 10, 14; Luca 9, 5; 10, 10-14). Cei ce resping chemarea lui Dumnezeu ajung la orbire duhovnicească (Fapte 28, 24-27; Romani 1, 21; 11, 7-10). Cei ce nu ascultă şi resping chemarea lui Dumnezeu ajung la rătăcire (Isaia 66, 4; II Tesaloniceni 2, 10-11). Cei ce resping chemarea lui Dumnezeu se vor pedepsi vremelnic (Isaia 65, 12; Ieremia 6, 16); cei ce resping chemarea lui Dumnezeu ajung la depărtare de El (Romani 1, 24; 1, 32).

Iubiţi credincioşi,
Pînă aici v-am vorbit despre chemarea, în general, pe care o face Dumnezeu către tot omul, căci nu este om care să nu aibă pe pămînt o chemare dumnezeiască. Însăşi naşterea noastră trupească, adică chemarea din neexistenţă la viaţă este o chemare a lui Dumnezeu, căci nimeni nu se naşte fără voia şi pronia Lui. Apoi fiecare om este chemat sau rînduit de sus să aibă un rol, o menire în viaţa aceasta. Unul este chemat să fie tată sau mamă de copii. Altul este chemat să lucreze cu mîinile sau cu mintea, să îngrijească pe bolnavi, să înveţe şi să educe pe oameni, să conducă popoare, să facă opere de binefacere, să slujească într-un fel societatea în care trăieşte.
Pe lîngă această chemare firească, Dumnezeu adresează fiecărui om şi o chemare duhovnicească, de a cărei împlinire sau respingere depinde mîntuirea sau osînda noastră. Astfel Dumnezeu ne cheamă la credinţă, la pocăinţă, la rugăciune, la împlinirea faptelor bune, la o adevărată trăire în Hristos, adică la sfinţenie şi desăvîrşire, după cuvîntul Sfîntului Duh care zice:Fiţi sfinţi, precum şi Eu sînt sfînt! Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sînt sfînt (Levitic 19, 2; 11, 44).
Dar Dumnezeu cheamă pe unii oameni cu viaţă sfîntă la împlinirea unei misiuni dumnezeieşti speciale, mult mai înalte pe pămînt. Aşa au fost chemaţi şi aleşi în Vechiul Testament regii şi profeţii, iar în Noul Testament apostolii, episcopii, preoţii, mucenicii şi toţi sfinţii.
În Sfînta Evanghelie de astăzi ni se vorbeşte despre chemarea primilor patru apostoli. Pe cînd umbla Iisus pe lîngă Marea Galileei a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsînd mrejele au mers după El. De acolo mergînd mai departe, a văzut alţi doi fraţi pe Iacob al lui Zevedeu, şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregîndu-şi mrejele şi i-a chemat. Iar ei, îndată lăsînd corabia şi pe tatăl lor, au mers după El (Matei 4, 18-22).
Erau multe corăbii cu pescari galileeni pe mare, dar Hristos Mîntuitorul lumii numai pe unii i-a chemat la Sine, pentru această chemare şi misiune dumnezeiască, de a-I fi martori ai Învierii, apostoli şi propovăduitori ai Sfintei Evanghelii pînă la marginile pămîntului.
I-a chemat dintr-o corabie pescărească în altă corabie, duhovnicească. Din corabia grijilor pămînteşti, în corabia Duhului Sfînt, care este Biserica pe care avea s-o întemeieze Hristos. Pînă la această chemare, cei patru ucenici îşi împlineau chemarea cea dintîi, lucrînd cu mîinile lor ca să trăiască. Acum însă au fost chemaţi şi aleşi de Fiul lui Dumnezeu ca să fie pescari ai lumii, "vînători de oameni", vestitori ai Sfintei Evanghelii, întemeitori ai Bisericii lui Hristos pe pămînt. Aceasta este o chemare cu totul dumnezeiască, rînduită la anumite vremi şi adresată numai celor sfinţi şi aleşi, pentru a conlucra prin harul Duhului Sfînt la descoperirea voii lui Dumnezeu şi la mîntuirea oamenilor.
N-a chemat Hristos la apostolat, nici oameni bogaţi, nici învăţaţi, nici cunoscuţi şi cinstiţi. A chemat pescari, oameni săraci şi fără învăţătură, oameni smeriţi şi curaţi la suflet, ca să smerească pe cei mîndri, să mustre pe cei necredincioşi şi să ridice pe cei căzuţi în întunericul necunoştinţei de Dumnezeu. I-a chemat Hristos la sine goi, cerîndu-le să se lepede de cele pămînteşti, de avere, de rude, de prieteni, de trufia acestei vieţi şi să-I fie ucenici, apostoli, mărturisitori şi împreună lucrători la înnoirea lumii. A chemat Hristos pe cei mai smeriţi şi curaţi la suflet, dezbrăcaţi de toate grijile trecătoare, ca să-i poată fi ucenici credincioşi gata să-şi dea viaţa pentru El.
Vedeţi pe cine cheamă şi alege Hristos? Vedeţi ce fel de chemare le face şi ce le promite? Vă voi face vînători de oameni! Nu le promite averi şi cinste pe pămînt. Ci, dimpotrivă, le spune cu alt prilej că veţi fi urîţi de toţi oamenii pentru numele Meu.Iar cei patru ucenici galileeni nu se tem, nu se împotrivesc Duhului Sfînt, nici nu se duc mai întîi la ai lor să-şi ia rămas bun, ciîndată, lăsînd corabia şi pe tatăl lor, au mers după El (Matei 4, 22). Vedeţi ascultare fără condiţii? Vedeţi credinţă simplă şi curată la cei de jos? Vedeţi lepădare de sine la apostoli? Părăsesc hotărîţi toate şi intră cu curaj în şcoala lui Hristos, cea mai înaltă şcoală din toată lumea şi din toate timpurile.
Aici aveau să înveţe Petru şi Andrei, Iacob şi Ioan şi ceilalţi ucenici, episcopi şi preoţi, tainele credinţei în Dumnezeu, puterea rugăciunii, adîncul smereniei, tăria blîndeţii, înţelepciunea Duhului, rîvna apostoliei şi îndrăzneala mărturisirii evangheliei lui Hristos. Aici aveau să înveţe cea mai înaltă teologie a Duhului Sfînt şi meşteşugul vînării sufletelor omeneşti. Căci nimic nu este mai greu decît să cîştigi suflete pentru împărăţia cerurilor. Nimic nu este mai greu pentru slujitorii Bisericii lui Hristos, decît să transforme sufletele oamenilor. Adică să facă din răi, buni; din necredincioşi creştini adevăraţi; din desfrînaţi şi beţivi, oameni pocăiţi; din pescari, ucenici şi din fricoşi, mărturisitori şi mucenici.
                            Cei  12  Sfinţi Apostoli ,ai Domnului !
                     

Apoi vedeţi că apostolii şi slujitorii Evangheliei nu se cheamă şi nu se aleg singuri. Ci Domnul îi cheamă, îi alege, îi învaţă, îi întăreşte suflă peste ei Duhul Sfînt şi numai după aceea îi trimite să vestească cuvîntul mîntuirii în toată lumea. Fără o asemenea chemare, fără vocaţie pentru preoţie, fără o viaţă sfîntă, curată şi plăcută lui Dumnezeu, nimeni să nu îndrăznească să intre în preoţie şi să slujească cele sfinte în biserică, cu nevrednicie, ca nu cumva şi pe sine să se osîndească şi pe credincioşi să-i smintească şi să-i piardă. Iar chemarea pentru preoţie o poate descoperi numai duhovnicul în scaunul de spovedanie.
Din Evanghelia de astăzi vedem că nici predicatorii sectelor şi a tot felul de grupări religioase nu au chemare şi o alegere specială. Căci nimeni nu i-a chemat, nimeni nu i-a sfinţit suflînd peste ei harul Duhului Sfînt, nimeni nu i-a trimis în lume să predice după mintea lor Evanghelia mîntuirii. De aceea, nu trebuie să ascultăm decît de adevăraţii preoţi şi slujitori ai Bisericii lui Hristos, care sînt urmaşii direcţi ai Sfinţilor Apostoli, prin hirotonie canonică, adică prin punerea mîinilor episcopilor şi rînduiţi ca preoţi în satele şi bisericile ortodoxe.

Iubiţi credincioşi,
Dacă toţi avem o chemare şi o misiune de la Dumnezeu pe pămînt, să vedem ce chemare anume avem fiecare dintre noi şi dacă ne-o împlinim cum trebuie cu adevărat. Cei mai mulţi credincioşi sînteţi căsătoriţi şi aveţi familie şi copii. Vă împliniţi cum se cuvine datoria de creştini ortodocşi şi cea de părinţi? Veniţi regulat în sărbători la biserică? Vă rugaţi acasă cu copiii dumneavoastră? Vă spovediţi regulat în sfintele posturi? Iertaţi pe cei ce v-au supărat? Aveţi smerenie, credinţă tare în Dumnezeu şi răbdare în necazurile vieţii? Vă împliniţi datoria de soţi, născînd copii, aşa cum aţi făgăduit-o la cununie, nu îi ucideţi? Vă creşteţi copiii în frică de Dumnezeu, sau îi lăsaţi de capul lor?
Iată cîte întrebări se pun celor căsătoriţi, de la care Dumnezeu aşteaptă tot atîtea răspunsuri. La fel şi cei necăsătoriţi, văduvele şi bătrînii sînt întrebaţi de Hristos dacă merg regulat la biserică, dacă duc viaţă curată, dacă se roagă şi citesc cărţi sfinte, dacă se spovedesc şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sîngele Domnului.
Astăzi, mai mult ca oricînd, ne cheamă Hristos la pocăinţă, la biserică, la faptele bune care ne aduc bucuria mîntuirii. Fiecare dintre noi să ne deschidem inima, pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru o viaţă creştinească mai înaltă, mai curată, cît mai sfîntă. Apoi să ne cercetăm dacă am făcut, sau nu, măcar o parte din sfintele noastre datorii creştineşti, dacă ne-am împlinit menirea pentru care am fost creaţi.
Să rugăm pe Mîntuitorul să ne lumineze şi să ne ajute a ne împlini cu sfinţenie marea noastră chemare de creştini şi fii ai Bisericii lui Hristos. Amin.
                                                 Cu dragoste,Maria.

SFÂNTA EVANGHELIE DIN DUMINICA A XVIII A ,DUPĂ RUSALII !        La Sfânta şi Dumnezeiasca  Liturghie,

             Sfânta  Evanghelie  de  la  Luca !

                              (V, 1-11 )

                PESCUIREA  MINUNATĂ !

              Image result for pescuirea minunata
                                                       
În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm ,iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau mrejele. Intrand în corabia care era a lui Simon ,l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat;apoi, şezând în corabie ,învăţa din ea mulţimile. Iar când a terminat de vorbit , i-a zis lui Simon : depărteaz-o la adânc şi aruncaţi mrejele voastre , ca să pescuiţi. Atunci ,răspunzând Simon , I-a zis : Învăţătorule ,toată noaptea ne-am ostenit şi nimic n-am prins ; dar, la porunca Ta , voi arunca mreaja. Şi făcând  ei aşa, au prins mulţime de peşti ,încât li se rupeau mrejele. Deci au făcut semn tovarăşilor ,care erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute.Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, de erau gata să se scufunde .
           
              Image result for pescuirea minunata      
                                       
 Iar Simon Petru , văzând aceasta,a căzut la picioarele Lui Iisus şi I-a zis : du-Te de la mine, Doamne,căci sunt om păcătos ;pentru că îl cuprinsese spaimă pe el şi pe toţi cei care erau cu el, din pricina pescuitului atâtor peşti pe care îi prinseseră ; tot aşa şi pe Iacob şi pe Ioan , fiii lui Zevedeu , care erau tovarăşii lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon :nu-ţi fie frică ; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi,trăgând corăbiile la uscat ,au lăsat totul şi au mers după Dânsul.
SLAVĂ  ŢIE  DOAMNE, SLAVĂ  ŢIE ! 
                               
                               
                         Dragii mei, 
Nu uitaţi că Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie ne mângâie şi ne vindecă rănile sufletului şi durerea inimii, numai participând cu dragoste,si din dragoste, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, din fiecare Duminică Sfântă şi la fiecare Sărbătoare Sfântă. Sa fim buni, sa fim milostivi, sa ne iubim Aproapele , aici însemnând străinul de pe strada, de pe oriunde, şi să împlinim Poruncile Domnului.
Făcând aşa, vom dobândi încă din această viaţă grabnic trecătoare, un loc în Împărăţia Lui Dumnezeu, şi ne vom veseli pururea, în Gradina Maicii Domnului, în Gradina Raiului!
Să aducem prinos de multumire ,slava şi închinare Prea Sfintei Treimi şi Maicii Lui Dumnezeu, Pururea Prea Curata Fecioara Maria.
                                              AMIN !
                                      Cu dragoste, Maria.  

sâmbătă, 23 septembrie 2017

S.U.A ŞI COREEA DE NORD ! PERICOL DE RĂZBOI IMINENT ! PRESEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII , VA TENSIONA LA MAXIM CONFLICTUL CU ,COREEA DE NORD ! PERICOL DE RĂZBOI IMINENT !

                                                           Dragii mei,

Am scris adeseori, despre cel de-al treilea Razboi Mondial, dar si despre COREEA  DE NORD si S.U.A !     
Stim cu totii ce "Jocuri " face Coreea de Nord, iar PRESEDINTELE SUA este gata ca sa explodeze el,la propriu,deoarece ,Coreea de Nord nu se potoleste si face tot felul de TESTE nucleare.


Coreea de Nord amenință SUA cu ”cenușă și întuneric”. Ce țară ...

stirileprotv.ro/.../coreea-de-nord-ameninc-a-sua-cu-cenuc-a-c-i-intu...

Translate this page
Sep 15, 2017 - Consiliul de Securitate a adoptat luni o nouă serie de sancţiuni împotriva Coreei de Nord, ca urmare al testului nuclear din 3 septembrie.

Ce bine ar fi daca ,Presedintele SUA Donald Trump,ar da dovadă de multa întelepciune si nu ar raspunde provocarilor Coreei de Nord, cu aceeasi moneda; adică, cu iminenta unui RAZBOI NUCLEAR.
Chiar acum, cand am scris rândurile de mai sus,un glas mi-a grait ca sa scriu: 

          "Iminenţa unui RAZBOI NUCLEAR!"

Dar iata ce Mesaj am,din data de

             22 Septembrie 2017,ora 6,12 dimineata!

Deci, m-a trezit un glas, care poarta o conversatie cu un altul.
           Citez:

                "Nu ştiu cât rău poate face omul ăsta.
            Dar cât rău ,poate să facă planul acesta de Tensiune americană, care poate să ducă la RĂZBOI  NUCLEAR !"

Dar cum PRESEDINTELE SUA - DONALD TRUMP raspunde cu violenta verbală provocarilor Coreei de Nord,este foarte posibil ca, toate câte veti citi in acest Articol special,să se adevereasca din păcate.

Iata dragii mei,un link despre Coreea de NORD:


COREEA DE NORD "SE JOACA " DE - A RĂZBOIUL ? COREEA DE ...

https://plus.google.com/.../posts/KZtEJ9GoXBW

Translate this page
1 day ago - COREEA DE NORD "SE JOACA " DE - A RĂZBOIUL ? COREEA DE NORD "SE JOACA " DE - A RĂZBOIUL ?

Dar si un alt link despre AMERICA:

Dumnezeu există - Mărturii.: AMERICA VA EXPLODA !!!

mariaghiorghiu.blogspot.com/2014/01/america-va-exploda.html

Translate this page
Jan 25, 2014 - AMERICA VA EXPLODA !!! c. 4 August 2003, ora 14,56 ! Dragii mei, Eram la birou şi scriam. Brusc, aud un glas care pur şi simplu m-a lăsat ...
You've visited this page 3 times. Last visit: 5/20/17


Încă din 2003, AMERICA  este in vizorul dusmnailor!

Iata:

                     4 August  2003, ora  14,56 !

                                Dragii mei,

Eram la birou şi scriam. 

Brusc, aud un glas care pur şi simplu m-a lăsat fără grai.
Acest glas spunea aşa :

            "Asaltul Americii .
            America va fi în aer.
            America  va  exploda !"

Dragii mei, au trecut de atunci 11 ani aproape, să sperăm din tot sufletul că va fi linişte şi pace, nu numai în AMERICA ,ci în toată lumea. Căci aşa trebuie să fie între oameni...pace şi bună voire.
Apoi noaptea  târziu, când mă rugam, aud un glas mirat care spune aşa :

         "ESTE  OCEANUL  ATLANTIC ! 

(şi un alt glas, intreabă cu uimire ):

               OCEANUL  ATLANTIC  ÎNGHEŢAT ???


Şi glasul dispare ca un ecou ! 
Vedem cu toţii dragilor ce se întâmplă cu Lumea toată, cu anotimpurile, cu RELIGIILE  LUMII, toate sunt ca si întoarse pe dos.
Doar CREDINŢA  în BUNUL  DUMNEZEU şi MAICA  DOMNULUI ne poate aduce pe CALEA  cea  bineplăcută LUI  DUMNEZEU.
Şi iată fraţilor, ce frumos cântau ÎNGERII lui DUMNEZEU, si cum răsuna şi Cerul şi Pământul , citez :

              "Pe Tine cu adevărat Te măriiiiim!
                Slavă  Ţieeeee!
              Cu închinăciunile Tale,acum înălţăăăăm.
               Sfânt,Sfânt ..., doar Mirul se înalţă!" !

Dragii mei,mari si necunoscute sunt CĂILE  DOMNULUI! Dar noi le putem cunoaşte de vom avea CREDINŢĂ, NĂDEJDE ŞI DRAGOSTE în DUMNEZEU  şi MĂICUŢA  DOMNULUI.
Ne vor fi descoperite nouă, rând pe rând şi toate la timpul pregătit de DUMNEZEU.
Răbdarea noastră este bogăţia  ÎNŢELEPCIUNII. 
Un om răbdător, este un om cu frică de DUMNEZEU care -şi pregăteşte încă din această viaţă grabnic trecătoare, îşi pregăteşte prin CREDINŢĂ şi FAPTE BUNE, locul în ÎMPĂRĂŢIA  LUI  DUMNEZEU.
                        Cu dragoste şi cu preţuire, Maria.


Dumnezeu există - Mărturii.: AMERICA VA CLOCOTI , SI VA FI ...


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../america-va-clocoti-si-va-fi-zgudui...

Translate this page
Jan 2, 2017 - Maria Ghiorghiu. 1 day ago ... Jan 25, 2014 - AMERICA VA EXPLODA !!! c. 4 August 2003, ora ..... Atunci de ce intrati pe un blog din Romania?

Iata incă un link,in care se spune ca AMERICA va clocoti:

                                        2 Ianuarie 2017,ora 14,15 !

                                       Dragii mei, 

În aceasta după amiaza ,in timp ce ma odihneam puţin,aud un glas care spune un singur cuvînt:

               "AMERICA !"

După care dragilor, mi se arată o Harta,precum aceasta de mai jos (cu aproximatie), iar în Sudul Hărtii, pe un mic fond galben o forţă nevazuta scrie :

                   America !Image result for HARTA SUA
..Acest cuvant AMERICA, scris chiar la călcâiul HĂRTII, sfârâia, precum sfârâie o bucata de carne pe gratarul încins.
Apoi ,aceasta cismă(căci ca o cisma arată), a început a se ridica de la Pământ, exact de la cuvantul AMERICA. 
Asa cum era la orizontal ,asa cum e firesc ,s-a ridicat până aproape de vârf, (ca o gură de rechin )si acolo a rămas clatinându-se ca bătută de un vânt puternic, de un taifun.
Sa  incercam a sta noi pe călcâie dragilor, si sa ridicăm talpa cât mai sus,fluturîndu-o. Asa se întâmpla si cu AMERICA .
AMERICA cuvant simplu, fără o altă specificatie.
În concluzie  , AMERICA care mi-a fost arătată, va sări de pe locul ei, precum sare o minge de handbal, va arde, va sfârâi.
Ce înseamna aceasta? Eu nu stiu a va raspunde;dar vom afla împreună dragilor.
Sa nu uitam dragii mei, că am scris de multe ori despre AMERICA, si nu intotdeauna de bine.

Asadar dragii mei, ceva rău se va întâmpla în AMERICA !

Dumnezeu si Măicuţa Domnului să-i apere pe 

americani ,dar si pe noi toti fiii Lui DUMNEZEU.


                                    Cu dragoste,Maria


Si România va avea de suferit,din pricina 

actiunilor SUA !

Iata:


Dumnezeu există - Mărturii.: AMERICA VA DISTRUGE ROMÂNIA ???


mariaghiorghiu.blogspot.com/.../america-va-distruge-romania.html

Translate this page
Apr 2, 2017 - AMERICA VA DISTRUGE ROMÂNIA ??? ATENŢIE !!! Pe acest Blog DUMNEZEU EXISTA -MARTURII, nu se vor publica Comentariile ... Maria Ghiorghiu ..... bomba a fost dezamorsata dupa, dar inainte de a exploda,.Uite aici ...                Noapte de 26 -27 Februarie 2017,ora 1,34 !

                                       Dragii mei, 

În aceasta noapte,în timp ce scriam aici pe Blog, aud un glas 

foarte puternic, care spune ceva cutremurător.

Iata ce spunea glasul:

                 "Urmează!

                America va distruge România !"

Dragii mei, am scris adeseori despre SUA si DEVESELU.

Am scris adeseori despre miliatrii americani si tancurile 

americane din România.

Eu stiu ca suntem în NATO,dar oare vecinii nostri ruşi,stau cu 

mâinile în sân, văzând cum si cât suntem de înarmaţi?

În mod indirect,prin depozitul de armament si prin soldatii 

americani de pe teritoriul ROMANIEI,SUA ne va distruge. 

Suntem in mare pericol, avînd in vedere că stam ca un mare 

junghi in coasta rusilor.

VLADIMIR PUTIN nu sta deloc degeaba; dar aceasta este o 

alta poveste adevarata.

Iata:

                     Noapte de 11 -12 Decembrie 2016,ora 0,45 !

                                  Dragii mei,

Si tot in aceasta noapte,in timp ce scriam la articolul anterior, 

vad dragilor, de parca as fi avut un ochi la ceafa,vad un oras 

mare la Sud - Est.

Eram undeva sus,si ca din Elicopter, priveam la orasul de 

jos,plin de case si blocuri, un oras normal, dar foarte mare ca 

intindere.

Brusc,un foc violent,cu flacari uriase, a cuprins ca intr-un cerc 

tot acel oras, de pe margine incepand.

 Image result for focul iadului..

Dragii mei, in acest moment aud si un glas care striga asa:


                     `` Vai! E un adevarat Iad!

Dar un alt glas,completeaza asa:

                         Iadul pe Pamant!,,

Dragilor, daca ar fi vorba despre Romania,ma gandesc numai 

la DEVESELU, pentru ca eu stiu ce am vazut, si despre care 

am scris aici pe blog.

Sa nu uitam acel MESAJ:

                              Fug oitele de la DEVESELU.

                                  sau:

                CRUCEA LUI HRISTOS,sa fie cu 

DEVESELU.

Dar se poate intampla orice, si in alta Tara.

Noua nu ne ramane decat, sa ne intarim in Credinta si sa avem

 Nadejde in BUNUL DUMNEZEU si -n MAICUTA 

DOMNULUI, ca ne va apara si ne va ocroti,atat pe noi, dar si 

pe Semenii nostri.

                                                    Cu dragoste,Maria.


Coreea de Nord amenință SUA cu ”cenușă și întuneric”. Ce țară ...

stirileprotv.ro/.../coreea-de-nord-ameninc-a-sua-cu-cenuc-a-c-i-intu...

Translate this page
Sep 15, 2017 - Consiliul de Securitate a adoptat luni o nouă serie de sancţiuni împotriva Coreei de Nord, ca urmare al testului nuclear din 3 septembrie.

Rusia solicită SUA să se angajeze într-un dialog cu Coreea de Nord ...

www.mediafax.ro/.../rusia-solicita-sua-sa-se-angajeze-intr-un-dialo...

Translate this page
9 hours ago - Moscova solicită Washingtonului să stimuleze dialogul cu Phenianul în locul condamnăriişi ameninţărilor ce au ca scop exercitarea presiunii, ...


SUA-Coreea de Nord, amenințări. Rusia intervine | DC News | De ce ...

https://www.dcnews.ro/sua-coreea-de-nord-amenin-ari-rusia-intervi...

Translate this page
1 day ago - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a apreciat vineri că "schimbul de amenințări este foarte rău, inacceptabil", și a cerut liderilor de la ..

Dumnezeu există - Mărturii.: AMERICA VA DISTRUGE ROMÂNIA ???

mariaghiorghiu.blogspot.com/.../america-va-distruge-romania.html

Translate this page
Apr 2, 2017 - AMERICA VA DISTRUGE ROMÂNIA ??? ATENŢIE !!! Pe acest Blog DUMNEZEU EXISTA -MARTURII, nu se vor publica Comentariile ... Maria Ghiorghiu ..... bomba a fost dezamorsata dupa, dar inainte de a exploda,.Uite aici ...